ΕΡΓΑ


ΑΠΛΩΣ ΑΤΙΤΛΟ 20141a 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2011-20141.1 

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT 20141a 

THE CONTEMPORARY MAN 20131a 

PUBLIC ISSUES ART FOR ALL 20132a 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ 20121a 

WE WILL BE VICTORIOUS 20121

UTOPIA, YOU WERE ALWAYS ON MY MIND 2011-163

ART IS 20103

RE-VIEW SERIES 2008 -164

ART CITY 20075

ART FOR ALL 20076

VITAE PARALLELAE 20077

SECOND PAPERS 2006-78

ART SEEN – ART SCENE 2006-79

TATE 2006-710

ART SEEN 200611

LET’S TALK ABOUT ART 200512

WHITE CUBE 2003-413

BARCODE IN TATE 200114

JUST WHAT IS IT THAT MAKES TODAY’S HOMES SO DIFFERENT, SO APPEALING? 2001-515

BARCODE 200016

WORK 1998-9917